ឯកឧត្តម ខូយ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ គណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង សន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំវាល ស្រុកកណ្តៀង


ស្រុកកណ្តៀង
ឯកឧត្តម ខូយ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ
គណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំវាល ស្រុកកណ្តៀង ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស ចំនួន ៣៤៥ នាក់ ក្នុងនោះសមាជិកាចំនួន ១៧៩នាក់ ។ នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។

WhatsApp Image 2017-01-03 at 3.21.32 PM 15826387_1922385147982726_8309451526402152708_n 15826907_1922385137982727_6777190114632088002_n 15872021_1922385134649394_1258704587747217602_n WhatsApp Image 2017-01-03 at 3.14.37 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 3.15.28 PM