ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានហញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ ជាមួយសមាជិកសមាគមអតីតយុទ្ធជន កម្ពុជាស្រុកវាលវែង


#ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់
ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ពិធីសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ ជាមួយសមាជិកសមាគមអតីតយុទ្ធជន កម្ពុជាស្រុកវាលវែង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃ គណៈអភិបាលខេត្ត ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនិងជា ប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ខេត្ត ,
ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីដមាជិក ចំនួន២៦៤ នាក់ ដោយក្នុង១នាក់ ទទួលបាន សារុង១ និងថវិការចំនួន ៦០០០០៛ ជាថវិការបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា
(ព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២១៧)

WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.02 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.03 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.04 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.06 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.13 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.15 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.21 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.22 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.28 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.30 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.34 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.36 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.38 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.43 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.45 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.48 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.51 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.27.57 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.28.06 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.28.16 PM WhatsApp Image 2017-01-03 at 2.28.18 PM