ឯកឧត្តម ប៉ាវ ហមផាន រដ្ឋលេខាក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៧


ឯកឧត្តម ប៉ាវ ហមផាន រដ្ឋលេខាក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៧ របស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2017-01-06 at 11.23.24 AM WhatsApp Image 2017-01-06 at 11.23.10 AM WhatsApp Image 2017-01-06 at 11.23.12 AM WhatsApp Image 2017-01-06 at 11.23.13 AM WhatsApp Image 2017-01-06 at 11.23.14 AM WhatsApp Image 2017-01-06 at 11.23.15 AM WhatsApp Image 2017-01-06 at 11.23.18 AM WhatsApp Image 2017-01-06 at 11.23.20 AM WhatsApp Image 2017-01-06 at 11.23.22 AM