ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នារសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មុនម៉ោងការងាររដ្ឋបាល ព្រមទាំងបានផ្តល់ស្បៀង ដល់ជនចាស់ជរា និងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាតដាច់ពេលពិតប្រាកដ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2017-01-05 at 3.45.26 PM WhatsApp Image 2017-01-05 at 3.45.18 PM WhatsApp Image 2017-01-05 at 3.45.19 PM WhatsApp Image 2017-01-05 at 3.45.20 PM WhatsApp Image 2017-01-05 at 3.45.22 PM WhatsApp Image 2017-01-05 at 3.45.24 PM WhatsApp Image 2017-01-05 at 3.45.25 PM