ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច លោកជំទាវ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច លោកជំទាវ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នៅសាលប្រជុំបន្ទប់រងចាំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

ក្នុងកិច្ចជំនួបពិភាក្សាការងារខាងលើនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីរៀបចំយន្តការរកដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ៣គ្រួសារ ដែលរស់នៅក្នុងបរិវេណដី នៃមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់៕

WhatsApp Image 2017-01-12 at 10.18.18 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.55.58 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.00 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.02 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.03 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.09 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.11 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.13 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.14 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.15 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.17 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 8.56.18 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 10.18.11 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 10.18.13 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 10.18.15 AM WhatsApp Image 2017-01-12 at 10.18.17 AM