ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម បានប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខាពេទ្យ ដល់មណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់


នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល

ចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ បានប្រគល់អំណោយជាសម្ភារៈបរិក្ខាពេទ្យ ដល់មណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់​ អំណោយនេះគឺឯកឧត្តមបានទទួលពីក្រុម

ហ៊ុនអង្គរហ្គោល ។

12038028_432873773586029_7082212238351237449_n 12079631_432873806919359_3013680062850950262_n ការប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខាពេទ្យ ឯកឧត្ត្ម ស៊ុយ សែម