ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត បានអញ្ជើញបិទកិច្ចប្រជុំបូកសរុប វាយតម្លៃលទ្ធផលការងារអប់រំ យុវជននិងកីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានអញ្ជើញបិទកិច្ចប្រជុំបូកសរុប វាយតម្លៃលទ្ធផលការងារអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ បន្ទាប់ពីដំណើរការរយៈពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩-២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់។

កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើង នៅសាលប្រជុំបណ្ណាល័យសាមគ្គីវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ ដោយបានការចូលរួមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ អង្គការដៃគូ និងមន្ត្រីក្រោមឱវាទមន្ទីរអប់រំខេត្ត ជិត៣០០នាក់។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ក៏បានចែកជូនវត្ថុកំដរដៃជាសារុងម្នាក់១ ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ផងដែរ៕

WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.17 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.19 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.25 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.27 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.28 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.31 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.34 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.37 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.41 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.43 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.46 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.47 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.50 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.53 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.16.55 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.17.08 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.17.20 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.17.40 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.17.46 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.17.49 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.17.53 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.17.55 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.17.58 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.02 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.06 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.09 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.13 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.16 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.19 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.23 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.27 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.30 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.31 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.35 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.39 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.42 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.46 PM WhatsApp Image 2017-01-20 at 7.18.52 PM