ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត គណៈកម្មការទី៥ នៃព្រឹទ្ធសភាបានចុះមកខេត្តពោធិ៍សាត់


គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង ពត៌មាននៃព្រឹទ្ធសភា(គណៈកម្មការទី៥)ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឈិត គឹំមយាត

អនុប្រធានគណៈកម្មការបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលស្រុក និងអង្គភាព មន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខេតុលា

ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត ក្នុងគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទរវាង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់។

ក្រុមការងារព្រឹទ្ធសភា គណៈកម្មការទី៥ រូបថតរួម ឯកឧ.គណៈអភិបាល ឯកឧ.គណៈអភិបាលខេត្ត ឯកឧ.ឈិត គឹមយាត ឯកឧ.ព្រឹទ្ធ ឯកឧ.ម៉ៅ.ធនិន