ក្រុមហ្វេសប៊ុកស្រុកក្រគរ ចូលរួមកាន់បិណ្ឌ


ថ្ងៃទី០៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមហ្វេសប៊ុកស្រុកក្រគរ ក្រោមការឧបត្ថមរបស់ឯកឧត្តមកែវ រតនៈ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរបានមូលមតិគ្នា

រៀបចំធ្វើចង្ហាន់ទោប្រគេនព្រះសង្ឃនៅទីអារ៉ាមវត្តធម្មពិតស្ថិតាលារ៉ាមហៅវត្តទួលខ្ពស់ស្ថិតក្នុងភូមិប៉ប៉ិតឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ដោយមានចង្ហាន់និង ទេយ្យវត្ថុ

ព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនផងដែរ។

កែវរតនៈកាន់បិណ្ឌនៅក្រគរ ប្រគេនទេយ្យវត្ថុ ប្រគេនទេយ្យវត្ថុ១ ព្រះសង្ឃវេរ