លោកជំទាវ ជា ខេង ស៊ុយ សែម បានចុះទៅសំណេះសំណាលជាមួយកុមារ នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តពោធិ៍សាត់


នារសៀលថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ លោកជំទាវ ជា ខេង ស៊ុយ សែម បានអញ្ជើញទៅសំណេះសំណាលជាមួយក្មួយៗកុមារ នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តពោធិ៍សាត់ លោកជំទាវបាននាំ

យកនូវសម្ភារៈមាន នំ ទឹកក្រូច និង ថវិកា ម្នាក់ៗចំនួន ២ មឺុនរៀល ជូនដល់កុមារ និង មន្ត្រី ដែលកំពុងបម្រើការងារទាំងអស់ក្នុងមណ្ឌលទាំងមូល។

លោកជំទាវសំណេះសំណាលជាមួយកុមារ លោកជំទាវទៅកុមារកំព្រា 12115939_434768103396596_8028307570351284433_n លោកជំទាវចែកនំនិងទឹកក្រូច