លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់


ព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំសាលាក្រុងពោធិ៍សាត់មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីដំណើរការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរដ្ឋបាលក្រុង ក្រោមអធិបតីភាព

លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់។

12036840_431123653740214_8147505722599443622_n 12141694_431123687073544_8056070708555276306_n ក្រុង ដំណើរការប្រជុំ អង្គប្រជុំ