ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីតម្រូវការ របស់គណៈកម្មាធិការគ្រោះមហន្តរាយ


ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងធិពីបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការសមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មាធិការ

គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង សិក្ខាសាលាពីតម្រូវការ១ សិក្ខាសាលាស្តីពីតម្រូវការ