កិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន


ព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំទាស់ដីធ្លី និង ជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីពិនិត្យវាស់វែង និង វាយតម្លៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច។

ទិដ្ឋភាព ម៉ក់ រ៉ា ឯឧ.ប៊ិន ឈិន ឯឧ.ម៉ៅ ធនិន ឯឧ.ប៊ិន ឈិន១