ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើជាផ្លូវការនូវអគារសិក្សាថ្មី


ព្រឹកថ្ងៃទី05-11-2015 ឯ.ឧ ស៊ុយ សែម បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារសិក្សា1ខ្នង 6បន្ទប់និង បង្គន់ 3បន្ទប់ នៅសាលា បឋមសិក្សា ពោធិសាត់ ដែលជាអំណោយរបស់លោកឧកញ៉ាហ៊ួត អៀងតុង ប្រធាន អគ្គនាយក ហត្ថាកសិករ លីមិតធីត។ ឯ.ឧ និង លោកឧកញ៉ា នឹង សាងសង់ ទីចាត់ការ1ខ្នង 3បន្ទប់ជូនតាមសំណើថែមទៀតផង។

ដាំកូនឈើ រូបថតរួម រូបភាពអគារ លោ ឯឧ.កាត់ខ្សែរបូ ឯឧ.ខូយ សុខា ឯឧ.ជូនរង្វាន់ដល់សិស្ស ឯឧ.ស៊ុយ សែម សម្ពោធសាលា អំណោយដល់សិស្ស អំណោយមួកដល់អ្នកគ្រូ