ឯកឧត្តម ខូយ រីដា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្ត


ឯកឧត្តម ខូយ រីដា អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្ត ស្តីពីការកំណត់ជ្រើសរើស ឃុំគោលដៅ សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធី ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី ដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ASPIRE) នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។
អង្គសិក្ខាសាលានេះ រៀបចំដោយ មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត និង ដោយមានការគាំទ្រពី អង្គការមូលនីធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មអន្តរជាតិ (IFAD

ខូយ រីដា គណៈអធិបតី ថតរួមក្នា មានបញ្ចាំងស្លាយ