ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ពពោធិ៍សាត់ត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា


ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត តំណាង ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលា សមាហរណកម្ម កម្មវិធីវិនិយោគ ឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្នាក់ ក្រុង/ស្រុក សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ២០១៨ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលាស្រុកក្រគរ ។

គណៈអធិបតី តំណាងអង្គការ ថតចំពីមុខ ប៊ិនវណ្ណា សមាចីករួម សមាជិក សមាជិកចូលរួម សំណេះសំណាល ឯឧ.អ៊ឹងគឹមលាង