ក្រុមការងាររបស់ស្រុកក្រគរបន្តសកម្មភាពចិញ្ចឹមចលនានៅតាមមូលដ្ឋាន


ថ្ងៃ ទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមការងារចុះជួយឃុំក្បាលត្រាច ដឹកនាំដោយលោក គង់ ផល្លា រួមទាំងសហការីបានចុះចែកខីតកូនខ្ចី(ស្ត្រីទើបតែឆ្លងទន្លេរួច) នឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមរណភាព ។

12347609_1528378324139006_4954315263702793121_n - Copy 12347829_1528379334138905_2251126891861473972_n 10410731_1528379214138917_9111441927924663199_n 11202962_1528378567472315_8589204195977609356_n - Copy - Copy 12295357_1528378407472331_3366741051054069866_n - Copy - Copy 12295357_1528379357472236_7038199975523526513_n - Copy - Copy 12301534_1528378380805667_1533281437024282952_n - Copy - Copy 12301629_1528379390805566_4904870920797330913_n - Copy - Copy 12308720_1528378090805696_6347553210531882045_n - Copy - Copy 12313542_1528378490805656_8688671794745587768_n - Copy - Copy 12313653_1528378110805694_2931949307871383707_n 12313935_1528378290805676_4127432994616089958_n - Copy - Copy 12316633_1528379164138922_6671133722361278665_n - Copy - Copy 12321637_1528379290805576_6650648237581201615_n - Copy 12342837_1528378464138992_4988171460234635417_n - Copy 12342869_1528378244139014_5057640505108867289_n - Copy 12345447_1528379187472253_2373200662367557192_n - Copy