ឯកឧត្តម ម៉ៅ សាន សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា


ឯកឧត្តម ម៉ៅ សាន សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជា តំណាងឲ្យឯកឧត្តមខូយសុខាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអញ្ជើញ

ជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីគុណសម្បត្តិនិងឥរិយសបថនៃមន្រ្តីរាជការ និងគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។

12360039_416759758526719_8448633614107231913_n 12341248_416759801860048_1759877814458893195_n 12342851_416759741860054_1509902637870196317_n 12345388_416759845193377_629549212129017318_n 12345613_416759901860038_7993360316758668052_n