លោក សំរិទ្ធ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិការតុមូល


លោកសំរិទ្ធ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិសាត់ បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងវេទិកាកិច្ចពិភាក្សាតុមូលក្នុងគោលបំណងដើម្បី:
-ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសមិទ្ធិផលដែលក្រុមប្រឹក្សាសំរេចបាននាពេលកន្លងមកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើង ។
– ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍
មូលដ្ឋានក្នុងការទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយបន្ត ។
– ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្នើ
ឡើងដល់ក្រុមប្រឹក្សា ពិសេសបញ្ហាអាទិភាព ទាំង ៥
ដែលនៅសេសសល់មិនទាន់បានដោះស្រាយ ។
-ទទួលយកនូវអនុសាសន៍ និងសំណូមពរ របស់
ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីពិភាក្សា និងធ្វើការឆ្លើយតប ។
( ថ្ងៃទី០៩ ១២ ២០១៥ នៅវត្តបន្ទាយដី សង្កាត់
បន្ទាយដី ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ )

12359937_1732104190343048_335714777133152990_n 11207312_1732104270343040_8152376084360615106_n 12308301_1732104300343037_5973023564915527893_n 12308446_1732104347009699_2117709395527563576_n 12310594_1732104023676398_3858817164492695831_n 12311103_1732104147009719_3267244185736418956_n 12311242_1732103997009734_7693807723544164639_n 12313595_1732104227009711_2800369976427921727_n 12316086_1732103877009746_3254837808410928780_n 12341496_1732104070343060_560695976658634942_n 12341625_1732103917009742_690319448856564877_n 12342599_1732104093676391_7339042128356223800_n 12359896_1732104047009729_668269164886612269_n