លោក សំរិទ្ធ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌នៅស្រុកវាលវែង


ព្រឹកថ្ងៃទី១៧.ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥នៅស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់មានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា

ក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងប្រកាសថ្នាក់ដឹកនាំសាខាសមាគមស្រុកវាលវែង ក្រោមអធិបតីភាព លោកសំរិទ្ធ អេងប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ “រៀចំដោយសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់។

1916243_371219059736854_5036117326132139060_n 10376744_371218946403532_2893392924804553708_n 12294822_371219043070189_2223423182398786646_n 12341418_371218986403528_8859825873644524476_n 12359850_371218926403534_3121418909151643291_n 12391358_371218959736864_6323065320203015672_n