លោក ចាប នាង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ចុះពិនិត្យការដាក់លូនៅសង្កាត់ព្រៃញី ក្រុងពោធិ៍សាត់


នារសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ លោក ចាប នាង អភិបាលនៃគណអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់លូដោះទឹកទីក្រុងនៅសង្កាត់ព្រៃញី ក្រុង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

1796579_448404748678771_5528420507367736434_n 1930554_448404818678764_4969499049769633133_n 10250049_448404722012107_3445483006984034760_n 10568831_448404765345436_7877680509504597209_n 12366450_432594096939459_8971684807606520344_n 12376113_432594113606124_6635951162375242771_n 12400779_448404792012100_162240192958746769_n