ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គិសនីកម្ពុជាសម្ភាសជាមួយទូរទស្សជាតិចិនCCTV


អត្ថបទផេច kroko ក្រគរ ជួយ ក្រគរ)
…………………………………
ពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ២០១៨ ខេត្តកោះកុងនឹងទទួលបានការវិនិយោគបណ្តាញអគ្គិសនីពីអគ្គិសនីកម្ពុជាចំនួន 100 លានដុល្លារ ដើម្បីធានាថាភូមិទាំងអស់ (លើកលែងលើកោះ) នឹងមានអគ្គិសនីសំបូរនិងមានថ្លៃថោកជាងបច្ចុប្បន្នក្នុងការដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ការពង្រីកតំបន់ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម និងទេសចរណ៍ សំដៅបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននិងយុវនារី ។ ឯឧ កែវ រតនៈ បានបញ្ជាក់ដូចនេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិប្រទេសចិន CCTV នៅឯវារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែ ធ្នូ នេះ។

12390966_207542399580256_8706145584707614723_n 8769_207542379580258_7561487864361694805_n 1936823_207542426246920_3063563391128665482_n 11204468_207542346246928_6891558512345678102_n 12369173_207542362913593_7557697576635035501_n