លោកជំទាំវ ហ៊ុន ចាន់ធី ម៉ៅ ធនិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាស និង ទទួលស្គាល់សមាសភាពសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅស្រុកវាលវែង


លោកជំទាវ ហ៊ុន ចាន់ធី ម៉ៅ ធនិន ប្រធានកិត្តិយស សមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និង អភិវឌ្ឍន៍ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាស និង ទទួលស្គាល់ សមាសភាពសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និង អភិវឌ្ឍន៍ អនុសាខាស្រុកវាលវែង ០៥ឃុំ មានចំនួន ៥៣នាក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅក្នុងសាលប្រជុំគណៈបក្សស្រុកវាលវែង ។

10620768_921926661188296_3021378804931171267_n 1382_921926741188288_7350653681211719555_n 1779_921926951188267_6424832734683870843_n 21474_921927184521577_2838400005905272271_n 225688_921927227854906_4687548905696864329_n 1069156_921927011188261_1413460070060469863_n 1499687_921927421188220_3494970465241096058_n 1660533_921927081188254_9071582197622673918_n 1902777_921926777854951_9112570018289955128_n 1915265_921926911188271_8260110284907795211_n 1916888_921926964521599_8147583065313149106_n 1917089_921927221188240_5339437025374579602_n 1923489_921927074521588_2892086362635377090_n 1936560_921927191188243_6334660853663514553_n 1937419_921926657854963_8990169298035147933_n 10006187_921926877854941_6185438744584768920_n 10173694_921926624521633_6661395106748531204_n 10322836_921926637854965_1949548807286424528_n 10455650_921926691188293_893881891210157042_n 10505628_921927004521595_2192965376164873038_n 10620532_921926764521619_6248389572363883818_n