សារជូនពរ (ខេត្តពោធិ៍សាត់)


គោរពជូនៈ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សារជូនពរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ