សារជូនពរ ( ខេត្តពោធិ៍សាត់)


គោរពជូនៈ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈំុ អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាៈ

សារជូនពរសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី