ឃុំមេទឹក ស្រុកបាកាន ប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ថ្ងៃជ័យជំនះ៧មករា ១៩៧៩ – ២០១៦


នៅព្រឹកថៃ្ងទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារមន្ទីរអីវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត ចុះជួយ ឃុំមេទឹក បានរៀបច៉ប្រារព្ធពិធីមិទ្ទិញអបអរសាទរ ខួបលើកទី ៣៧ ថៃ្ង ៧ មករា ១៩៧៩ ថៃ្ង ៧ មករា ២០១៦ ព្រមទាំងពិសារអាហារសាមគ្គីរួមគ្នា ដែល ប្រព្រឺត្តទៅនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណបក្សឃុំមេទឹក

12509216_992076990855943_460517803927227420_n 10583938_992076920855950_8248381838341210412_n 12443245_992077240855918_2118596462_n 12463779_992076674189308_1739841414_n 12506590_992076744189301_870479101_n 12506676_992076120856030_566910079_n