សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បើកទូលាយ និងទទួលយកនូវការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមនានា


ការបើកទូលាយនិងទទួលយកនូវការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមនានារបស់សម្តេច បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកាន់កៀកជាមួយសម្តេចគ្រប់វិនាទី
ខណៈដែលមន្ត្រីមួយចំនួនមិនទាន់បានទទួលយកនូវការប្រើប្រាស់នេះថែមទាំងរិះគន់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមព្រោះតែខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ ដែលទង្វើរនេះបានបង្ហាញថាមន្ត្រីមួយចំនួន មិនកែប្រែនូវអ្វីដែលជាទម្លាប់មិនល្អ និងបំពេញបន្ថែមនូវអ្វីដែលមានការខ្វះខាត។

12512799_215748615426301_3970212057606240946_n 12540746_215748585426304_3884220270051227337_n 12507367_215748602092969_8759653633782181392_n