ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង រ៉េ និង ថាមពល បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃអង្គសន្និបាត


ឯកឧត្តម ស៊៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ នៃអង្គសន្និបាតបូកសរុបការងារត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងលើការផ្តល់សេវាកម្មអគ្គិសនីទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2015 របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។
——————-
កាលបរិច្ឆេទ :ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ទីកន្លែង : សណ្ឋាគារសុខា ក្រុងភ្នំពេញ

981_1070259772994999_3114965595916249590_n 12419077_1070259769661666_9025198434209690516_o 12471407_1070259752995001_3592278635736668640_o 12509465_1070259766328333_7037024848074431118_n