ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


រសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្ស

ខេត្ត និង ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញចុះទៅស្រុកបាកាន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សកំពុងរៀនថ្នាក់ទី ១២ ចំនួន ៤ វិទ្យាល័យ។

ឯឳ.ស.សសិស្ស រូបសិស្ស ឯឧ.ថតរួម