វេទិការសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល អនុវត្តន៍ដោយក្រុមទី១ ខេត្តពោធិ៍សាត់


ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ បានដឹកនាំអង្គប្រជុំ វេទិការសាធារណៈ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ កម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីធ្លាវត្តក្ងានដែលស្ថិត

ក្នុងឃុំ ស្វាយលួង ស្រុកកណ្តៀង ខេត្តពោធិ៍សាត់ រីឯខ្លឹមសារ គឺសំដៅដោះស្រាយពីទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាជនក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកានេះមានវត្តមានឯកឧត្តម

ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អភិបាលរង នៃ គណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អស់លោកប្រធានមន្ទីរ អនុប្រធានមន្ទីរ ជាសមាជិកក្រុមទី១ ។ជាចុងក្រោយឯកឧត្តមបាន

អញ្ជើញទៅពិនិត្យទីតាំងជាក់ស្តែងដែលប្រជាជនបានស្នើសុំ និង បានដោះស្រាយជូនដល់គាត់ទៀតផង។

ប្រជាជន.១ ប្រជាជន មើលទ្វារទឹក សមាជិកអម ឯឧ.ស.ស