ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបោះឆ្នោតស្ទង់មតិ ជ្រើសរើសនាយកវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបោះឆ្នោតស្ទង់មតិ ជ្រើសរើសនាយកវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ នារសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅបណ្ណាល័យសាមគ្គីវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ ។
ជាលទ្ធផលទទួលបាន៖
-លោក ជិន ផល្លា ៤៨សម្លេង
-លោក អាំង តាក់មុន្នី ៦២សម្លេង ។
សម្លេងច្រើនជាងគេ គឺលោក អាំង តាក់មុន្នី ទទួលបានចំនួន ៦២សម្លេង លើ១១០សម្លេង ស្មើនឹង ៦៨.២% ។

12573750_931783483535947_3394407493100387363_n 1005897_931783263535969_2943975309403765852_n 11140324_931783606869268_224868671082144589_n 12400946_931783133535982_486648770100494773_n 12417683_931783246869304_6977391367035831932_n 12439129_931783586869270_4354637535799290575_n 12472670_931783150202647_8709864044452121343_n 12494892_931783320202630_8431433894581719814_n 12495202_931783300202632_7235121579346759531_n 12507184_931783333535962_2366002102551252112_n 12507296_931783730202589_813570346394461475_n 12509062_931783280202634_4725335686270189001_n 12510435_931783713535924_5474572079161410280_n 12523194_931783163535979_3743142666516096438_n 12524210_931783653535930_7596011836603428348_n 12549058_931783173535978_143917467967620615_n 12552687_931783810202581_1991413672107421343_n 12565608_931783120202650_937628721574215111_n