លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គប្រជុំពិគ្រោះយោបល់


*កិច្ចប្រជុំគណ:កម្មការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រីនិងកុមារក្រោមអធិបតីភាពលោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់(គ.ក.ស.ក)មានរបៀបវារ:គឺ
១.បូកសរុបរបាយការណ៍សកម្មភាពខែធ្នូ ឆ្លុះបញ្ចាំង
ចំណុចខ្លាំងខ្សោយបញ្ហាប្រឈមនិងលើកទិសដៅសំរាប់ខែមករា
ឆ្នាំ២០១៦ ។
២.ពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហការរវាងគ.ក.ស.ក
និងគ.ក.ន.ក.ដើម្បីរួមគ្នាជួយដោះស្រាយរាល់ការ
លំបាករបស់ស្ត្រីនិងកុមារនិងជនងាយរងគ្រោះ ។
៣.ចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗរវាងក្រុងនិងសង្កាត់
រវាងសង្កាត់និងសង្កាត់ដើម្បីធ្វើឱ្យការផ្ដល់សេវាជូនស្ត្រី
និងកុមារនិងជនងាយរងគ្រោះបានកាន់តែល្អប្រសើរ ។
( ព្រឹកថ្ងៃទី២១.០១.២០១៦.សាលាក្រុងពោធិ៍សាត់ )

12510234_1746491525570981_7665691199523226368_n - Copy 12548835_1746491465570987_8500772531905427201_n - Copy 12507462_1746491595570974_3870302490829562568_n - Copy 12508682_1746491412237659_6964936616930707231_n - Copy 12592219_1746491565570977_4315026215534294876_n 12548835_1746491465570987_8500772531905427201_n - Copy 12507462_1746491595570974_3870302490829562568_n - Copy