សកម្មភាពចុះជួបជាមួយប្រជាជន របស់ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល


ទោះបីមានការមមារញឹកយ៉ាងណាក្តី ស្ថិតក្នុងក្តីស្រឡាញ់ អាណិត និងស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខ របស់ប្រជាពលរដ្ឋផងនោះ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និង ជាប្រធានក្រុមការ

ងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរ បានឆ្លៀតជួបជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ពីរស្រុក គឺ កណ្តៀង និង ក្រគរ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៤០០ នាក់ ចូលរួម។

10422573_815289361899772_5983859705027458313_n 11063723_815289275233114_8191280646283866702_n 11403048_815289078566467_5269683003013206888_n 11667503_815289308566444_4063578795170897325_n 11698625_815289525233089_7252213904322127151_n 11707634_815289478566427_2406555239722465984_n ឯកឧ.ក.រតនៈ ឯឧ.ក.រតនៈ១ ឯឧ.ករតន