ទឹកចិត្តរបស់យុវជនគណបក្សប្រជាជនស្រុកវាលវែង


យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាយុវជនស្រុកវាលវែង ពិតជាចាំ មិនភ្លេចនូវអនុសាសន៍អប់រំដ៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ របស់ ថ្នាក់ដឹកនាំយើងឡើយ ពិសេស គឺអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើង។ ការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់នេះ គឺបានធ្វើឱ្យយើងខ្ញុំមានភាពកក់ក្តៅ និងមានជំនឿជាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំយើង។ សូមគោរពជូនពរបវរមហាប្រសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។

12645250_830364597090894_5063860788508432744_n 12418042_830363940424293_1710150844020934341_n 12512294_830364910424196_6115314449911361270_n 12522931_830364777090876_5671970467801576714_n 12523081_830364083757612_6265036355595676684_n 12523196_830364020424285_5871398126390438843_n 12540643_830364233757597_780142978462311699_n 12540821_830364950424192_461346644373434275_n 12540841_830365020424185_9030697899463359043_n 12540923_830364400424247_4046980214329861366_n 12548833_830364830424204_3157883877492982588_n 12548981_830364307090923_7012261057348856181_n 12565393_830364183757602_3294619616136742660_n 12573143_830364487090905_4582993669075807994_n 12573183_830364117090942_8202734901841248351_n 12592476_830364357090918_1362407542622705876_n