ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាន អញ្ជើញទៅសំណេះសំណាលជាមួយ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិក


ព្រឹកថ្ងៃទី២៦/០១/២០១៦ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាន អញ្ជើញទៅសំណេះសំណាលជាមួយ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិក ចុះព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋដោយឥត គិតថ្លៃនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦/០១/២០១៦ រហូតដល់០៦/០២/២០១៦។

12524040_222038768130619_5022669458791325755_n 12524303_222038798130616_2459978145529920968_n 12642940_222038574797305_4201074676321099706_n 12644854_222038724797290_8030192648607897850_n 12644895_222038624797300_259261793698757883_n 12647133_222038844797278_2613916870399384036_n