ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន គណៈអភិបាលនៃអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ចុះស្រុកវាលវែង


ថ្ងៃទី ២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានដឹកនាំប្រតិភូថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និងអង្គភាពមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធចុះទៅ

ស្រុកវាលវែង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលជាក់ស្តែងជុំវិញបញ្ហារុករានកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់ នៅចំណុចភូមិស្ទឹងថ្មី ឃំុប្រមោយ ស្រុកវាលវែង ដែលមានបញ្ហាចំនួន ១៦៨

គ្រួសារ។ ឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកតាំងលំនៅអនាធិបតេយ្យលើផ្ទៃដីរបស់រដ្ឋ និងបានសំណូមពរឲ្យ

គាត់ឈប់កាប់ឆ្ការរុករាននិងធ្វើការបំលាស់លំនៅឲ្យបានមុនពេល ១៥ ថ្ងៃ ពុំនោះទេនិងត្រូវទទួលទោស រីឯមេក្លោងឯកឧត្តម និងសំុដីកាពីតុលាការដើម្បីចាត់ការ

តាមផ្លូវច្បាប់។

វ.វ វ.វ១ វ.វ២ វ.វ៣ វ.វ៤ វ.វ៥ វ.វ៦ វ.វ៧ វ.វ៨ វ.វ៩