សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋតាមសួនច្បារក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ