កិច្ចប្រជំុក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់


 

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ មានបើកកិច្ចប្រជំុក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ លើកទី ១ ឆ្នាំទី២ ថ្ងៃទី ០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

ក្រោមអធិបតីភាពៈ

– ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

– ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់

ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិការ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឯកឧត្តម ក្នុងនាមអភិបាលរងខេត្ត ព្រមទាំងមន្ទីរនានាជំុវិញខេត្ត និងកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធទាំង៣ ។

ខ្លឹមសារនៃការប្រជំុៈ ១ ឆ្លងរបាយការណ៍ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

២ ឆ្លងរបាយការណ៍ឆមាសទី១ឆ្នាំ ២០១៥

៣ សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិល ២០១៥ –  ២០១៧

៤ របាយការ របស់គណៈកម្មាធិការនានា

៥ សេចក្តីផ្សេងៗ

11693951_1619273415029105_2901524037533122047_n

ឯឧ.ម៉ សមាជិក សមាឃិកក្រុម រួមនិងឯឧ. ចំពីមុខ ចេងឡៃ