ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធ៍សាត់


នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានដឹកនាំក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក និង អង្គភាពមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ

កងកំលាំងប្រដាប់អាវុធទាំងបីប្រភេទ អញ្ជើញចុះទៅសួរសុខទុក្ខ និង ពិនិត្យដោយផ្ទាល់ ជំុវិញបញ្ហារុករានដីព្រៃខុសច្បាប់ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៨៧ គ្រួសារនៅចំ

ណុចព្រែកក្តី ភូមិបឹងរំលេច និង បន្តចុះពិនិត្យមើលទីតាំងល្អាងបូរាណ ស្ថិតក្នុងឃំុក្រពើពីរ ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

ប្រជាជន២ ម៉ូតូកំពុងឡើង ម៉ូតូឡើងភ្នំ មានប្រសាសន៍ មើលសាលាស្រែក្តី ល្អាងបូរាណ ល្អាងបូរាណ១ ឯ.ម៉ ចុះវាល ឯកឧត្តមជួបប្រជាជន ឯកឧត្តមពិភាក្សា ឪបកូនសិស្ស ម៉ូតូ - Copy ទិដ្ឋភាពព្រៃ - Copy ទៅវាល.វ - Copy