ឯកឧត្តម កែវ រតនៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចូលរួមកាត់ឬស្សសីមាវត្តវិហារហ្លួងឃុំអន្សាចំបក់


ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ រួមជាមួយឯកឧត្តម អេង គន្ធា សហការី ពុទ្ធសាសនិកឯទៀតនិងព្រះសង្ឃបានបង្កើតសមិទ្ធិផល

ពុទ្ធសាសនាមួយទៀតនៅភូមិខ្សាច់ល្អិត ឃុំអន្សារចំបក់។នេះជាចលនាសាមគ្គីមួយទៀតដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននិងអាចជឿជាក់បាន។ ការកសាងសាសនាជាតិមួយនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ដែលមានជំនឿលើសាសនាដ៏ល្អមួយនេះ។ ស្រុកក្រគរ ថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦

12398_1563641660612672_7271768722555669359_n 10380283_1563641030612735_8229927838577079858_n 12687891_1563641647279340_4497926246791739515_n 12687953_1563641477279357_3134108016615072084_n 12687963_1563641070612731_3158273540630036468_n 12688372_1563641077279397_5364746305456713237_n 12715598_1563641317279373_4042404644758266892_n 12717318_1563641023946069_700081340286017052_n 12728962_1563641177279387_4372983254958817374_n 12729022_1563641460612692_2459579709389200529_n 12734035_1563641157279389_2981358525396337385_n 12734274_1563641390612699_7713556913344000608_n 12741896_1563641207279384_350201593419632244_n 12744357_1563641127279392_3302516414828548608_n 12744383_1563641527279352_7295093151433763799_n 12745839_1563641537279351_2167117086460336153_n