ឯកឧត្តម ខួយ សុខា ប្រធានក្រុមបក្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្តម ព្រាប ជ្រៀងដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល


ព្រឹកថ្ងៃ ១៣ ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ បានដឹកនាំ ប្រតិភូ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត គណៈអភិបាលខេត្តទៅសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្តម ព្រាប ជ្រៀង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដែលកំពុងសំរាកព្យាបាលជំងឺជាទម្ងន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ភ្នំពេញ ដោយភ្ជាប់នូវថវិកា 5លានរៀល។

12705183_767775103366245_5958709771295587219_n 12715757_767775180032904_935358754976712084_n 12717761_767775133366242_6292901541208125358_n 12729131_767775206699568_3948560682357141660_n