ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី ៤ នៃរដ្ឋសភា ចុះមកខេត្តពោធិ៍សាត់


គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី៤ នៃរដ្ឋសភា ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង ប្រធានគណៈកម្មការមហាផ្ទៃ ការពារជាតិ និង មុខងារសាធារណៈ នៃរដ្ឋសភា និង សមាជិក សមាជិកា គណៈកម្មការ បានអញ្ជើញចុះបំពេញបេសកកម្មការងារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ។

12745502_1694039710885808_4148421649180181514_n 11230221_1694039417552504_2298867865175863889_n 12512542_1694039524219160_3314864922326207114_n 12687899_1694039670885812_7499810440995067337_n 12715567_1694039420885837_4130793921821301726_n 12717319_1694039414219171_3931820411532377430_n 12717558_1694039674219145_8690545798212560216_n 12733575_1694039514219161_6735178876496044939_n 12734288_1694039520885827_5472545696757747834_n 12745418_1694039574219155_8125576624444463797_n