លោកជំទាវ មាន សំអាន ជម្រុញឲ្យសមាគមនារីកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កើនសមត្ថភាពចូលរួមការអភិវឌ្ឍ


12744516_1695472977409148_4184345574160664237_n