ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន អភិបាល នៃ គណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម បណ្ឌិតម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញចុះទៅស្រុកវាលវែង ដើម្បីបើកវេទិកាសាធារណៈ និង ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពល

រដ្ឋ សំដៅដោះស្រាយ នូវទុក្ខកង្វល់របស់បងប្អូនដែលកំពុងជួបប្រទះក្នុការប្រកបអាជីវកម្ម និង ការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ប្រជាជន១ ប្រជាជន២ ប្រជាជន៤ ប្រជាជននិងឯឧ. ប្រជាៈ១ ឯឧ.ចែកអំណោយ ឯឧ.វាលវែង

ឯឧ.វាលវែង