ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីសមាជិកថ្មីចំនួន៤ឃុំ ក្នុង ស្រុកបាកានខេត្តេះឲពោធិ៍សាត់


រសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែ មីនា  ឯកឧត្តម  ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការ កណ្តាល គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា និង ជាប្រធានក្រុមការងារ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តពោធិសាត់ និង ឯកឧត្តម  ខូយ សុខា សមាជិក គណកម្មាធិការ កណ្តាល គណបក្ស ប្រជាជន កម្ពុជា និង ជាប្រធាន គណបក្ស ខេត្ត ព្រមទាំងក្រុមការងារ ថ្នាក់កណ្តាល ថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក បានអញ្ជើញចូលរួម ជា គណអធិបតី ក្នុង ពិធី បញ្ចូល សមាជិកថ្មី មក ពី 4ឃុំ គឺឃុំ ត្រពាំងជង ឃុំ រំលេច ឃុំ បឹងខ្នារនិង ឃុំ ខ្នារទទឹង សរុប ចំនួន  ១២៦ នាក់ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅស្នាក់ការ គណបក្ស ប្រជាជន ស្រុក បាកាន។

10415620_482327758640630_4096323856835277782_n 11937438_482327835307289_333692884431457828_n 12814595_482327705307302_8422120046339545179_n 12814627_482327865307286_8635444640071383934_n 1935810_482327908640615_2570306535284921365_n 1936975_482327965307276_7722224527348307011_n 10288780_482327798640626_8881905850189249982_n