ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម និង សិស្ស៦៩នាក់ ស្រុកបាកាន


កាលពីព្រឹកថ្អៃទី ៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជំុគណបក្សស្រុកបាកាន ខេត្តពៅធិ៍សាត់ មានការសំណេះសំណាលមួយក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណកម្មាធិការកណ្តាល និង ជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល

ចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាមួយនិងសិស្សថ្នាក់ទី ១២ មានចំនួន ៦៩ នាក់ ដោយឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់ក្មួយៗឲ្យកចិត្តទុកដាក់ខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានល្អឡើង។ក្នុងនោះឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាៈ ក្មួយៗបាននិទ្ទេសពី A

ដល់ C ក្នុងចំនួន ៦៩ នាក់   A ជូនប្អូន ៤០ មុឺនរៀល  B  ជូនប្អូន ៣០ មុឺនរៀ  C ជូនប្អូន ២០ ម  D ជូនប្អូន ១០ មុឺនរៀល។

កូនសិស្ស២ ថតរូបរួម៤ សមាជិក៣  ឯឧ.សស១