កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនីតិវិធី​ក្រោមអធិបតីភាពឯឧត្តម ប៉ុល ពីឌូ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ


កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនីតិវិធី ស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យ លើការប្រើប្រាស់ មន្រ្តីរាជការ គ្រូបង្រៀន និង ផ្នែករដ្ឋបាល ព្រមទាំងគ្រូជាប់កិច្ចសន្យា នៅតាមបណ្តាភូមិសិក្សា នៃក្រុង ស្រុក ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅ

សាលប្រជុំសាលាខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ុល ពីឌូ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និង ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អភិបាលរង នៃ គណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់។

ប៉ុល និង ម់ក់ ប្រជុំ១១.១ ប្រជុំ១១.៤ ប្រជុំ១១