វគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស


ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ស៊ុន រ៉ូ អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធបុរឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស,លោកជំទាវ ជុក សុផានី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ និង ជាប្រធានលេខាធិកា

រដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការខេត្ត ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការថ្នាក់

ជាតិ សហការជាមួយសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ ឧបត្ថម្ភដោយ USAID,Winrock,Worl vision,Terre des Hommes និង CAMBODIA AETs , នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រយៈពេល២ថ្ងៃនៅសាលប្រជុំ មជ្ឈ

មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៦សាត់។

ជុក សុផានី ថតរួម សិស្ស អធិបតី ឯឧស៊ុន រ៉ូ