លោក ហេង សុភាណា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវាលវែងអញ្ជើញទៅចូលរួមបុណ្យបងប្អូនជនជាតិភាគតិចជនជាតិព័រ


កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ លោក ហេង សុភាណា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវាលវែង ដឹកនាំក្រុមការងារ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅ ចូលរួមពិធីបុណ្យរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិព័រ នៅចំណុចភូមិទួលគ្រួស ឃុំប្រម៉ោយ ស្រុកវាលវែង នាថ្ងៃទី។

12920489_1059404654139163_5487382070577804775_n 7711_1059404417472520_990838405463581043_n 1689775_1059404500805845_8474679524387141388_n 1918312_1059404844139144_7792726345253408998_n 1934714_1059404570805838_1058118363448744286_n 12376676_1059404600805835_1621261157027159658_n 12417518_1059404707472491_4489893602802577134_n 12670537_1059404784139150_3081384557466099386_n