ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និង ពិគ្រោះយោបល់ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ស្ទឹងពោធិ៍សាត់


ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និង ពិគ្រោះយោបល់ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ (ទំនប់លេខ៣ និង លេខ៥) របស់ក្រុមហ៊ុន Ouangdong Foreing Constructing Co.,Ltd នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត ។

13076621_1728023857487393_2785202140188188410_n 13076946_1728023910820721_878413140365443349_n 13087798_1728023860820726_6093415517995328164_n 13118998_1728023854154060_6282709416750008814_n